Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนอัตรา 3 ปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล แผนอัตรากำลัง อบต.คำไหล 2564-2566
21 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
21 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ภาระค่าใช้จ่าย
21 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
21 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2
21 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
21 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล โครงสร้างส่วนราชการ
21 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล การวิเคราะห์ตำแหน่ง กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556- พ.ศ.2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
21 ก.ค. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.คำไหล ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ตารางช่วยคำนวณในการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559) ปรับปรุงแผน 2557 ปี ครั้งที่ 1

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th