สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 0-4534-9017  แฟกซ์ : 0-4534-9017  E-mail : admin@khamlai.go.th
Powered By WNT.CO.TH